A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Video Bài giảng trực tuyến tất cả môn học Khối 9 - Tuần 2 (ngày 16/4/2020)

PHẦN I:


 

 ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN TẤT CẢ CÁC MÔN LẦN 1

1. Môn Toán  TẢI XUỐNG

2. Môn Vật Lý TẢI XUỐNG

3. Môn Sinh Học Tải XUỐNG

4. Môn Ngữ Văn TẢI XUỐNG

5. Môn Lịch Sử TẢI XUỐNG

6. Môn Địa Lý TẢI XUỐNG

7. Môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh) 

     7.1 Dành cho lớp Tiếng Anh đại trà TẢI XUỐNG

     7.2 Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường TẢI XUỐNG

8. Môn GDCD TẢI XUỐNG

9. Môn Công Nghệ TẢI XUỐNG

10. Môn Hóa Học TẢI XUỐNG

 

PHẦN II: VIDEO CÁC BÀI GIẢNG


1. MÔN TOÁN


 

(Lưu hành nội bộ)

1.1  Toán 9 Video 2 Bài 3 Phương trình bậc hai một ẩn
 
 
1.2 Toán 9 Video3 Bài 4 5 Công thức nghiệm, công thức nghiệm thu ngọn pt bậc 2
 

 

 

 

 


2. MÔN VẬT LÝ

VẬT LÝ 9 VIDEO 2 BÀI 42 THẤU KÍNH HỘI TỤ 16 04 2020

(Lưu hành nội bộ)

 

 

 

3. MÔN SINH HỌC

Lưu hành nội bộ

3.1 Sinh học 9 video 2 Bài 42 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

 

3.2 Sinh học 9 video 3 Bài 43 Ảnh hưởng của nhiệt độ,độ ẩm lên đời sống sinh vật

 

 

4. MÔN NGỮ VĂN

Lưu hành nội bộ

4.1 VĂN 9 VIDEO 2 BÀI LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

 

 

4.2 VĂN 9 VIDEO 3 BÀI VIẾNG LĂNG BÁC

 

 

5. MÔN LỊCH SỬ


5.1 Lịch sử 9 Video 2 Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân

 

 

5.2 Lịch sử 9 Video 3 Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân 1945 1946

Lưu hành nội bộ

 

 

6. MÔN ĐỊA LÝ


Địa lý 9 - video 2 Bài 36 Đồng bằng sông cửu long

Lưu hành nội bộ
 

 

 

 

7. MÔN NGOẠI NGỮ


Phần 1: Dành cho các lớp đại trà

7.1 ANH 9 Video 2 uint 7 lg focus 16 4 20
 

 

 

7.2 ANH 9 VIDEO 3 UNIT8 lISTEN AND READ16 4

 

 

Phần bài tập Tiếng Anh TẢI XUỐNG
 

Phần 2: Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường

7.3 ANH 9 TC VIDEO 2 UNIT 3 B RELATIVE CLAUSES WB16 4

 

Phần bài tập Tiếng Anh TẢI XUỐNG

7.4 ANH 9 TC VIDEO 3 (đang cập nhật... )

Lưu hành nội bộ

 

8. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN


GDCD 9 Video 2 Bài 14 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Lưu hành nội bộ

 

 

 

9. MÔN CÔNG NGHỆ


Công nghệ 9 Video 2 bài 10 thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn, ngày đăng

Lưu hành nội bộ

 

 

10. Môn Hóa Học

10.1 Hóa học 9 video 2 Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 

 

10.2 Hóa học 9 video 3 bài 36 Metan

Lưu hành nội bộ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 86 trong 24 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 08 : 721
Năm 2022 : 3.426.887
Video Clip
Tài liệu mới