Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Phước Khánh

Tân Phước Khánh - Tân Uyên - Bình Dương
thcstanphuockhanh@tu.sgdbinhduong.edu.vn