A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ TUẦN 10

    1. Khối 6 (Buổi sáng)

 

TT

 

Ngày

 

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian hỗ trợ KT và nộp bài của HS

Giờ mở đề KT

trên hệ thống Azota

Giờ kết thúc KT –

Đóng HT

trên

Ghi chú

1

22/11/2021

Ngữ văn

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

Thêm

10   phút

 

Lịch sử - Địa lí

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

 

 

hỗ     trợ

 

 

 

Tiếng Anh

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

 

2

23/11/2021

kỹ  thuật

cho   HS

 

GDCD

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

 

 

ở      mỗi

 

 

 

Toán

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

 

3

24/11/2021

môn

 

KHTN

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

 

 

kiểm tra

 

4

25/11/2021

Công Nghệ

45 phút

10 phút

8h00’

8h55’

 

 
    1. Khối 9 (Buổi sáng)

 

TT

 

Ngày

 

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian hỗ trợ KT và nộp bài của HS

Giờ mở đề KT

trên hệ thống Azota

Giờ kết thúc KT –

Đóng HT

trên

Ghi chú

 

1

22/11/2021

Tiếng Anh

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

Thêm 10

phút   hỗ

 

Lịch sử

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

 

 

trợ      kỹ

 

 

 

Ngữ văn

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

 

2

23/11/2021

thuật cho

HS       ở

 

Hóa học

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

 

 

mỗi môn

 

 

 

Toán

60 phút

10 phút

8h00’

9h10’

 

3

24/11/2021

kiểm tra

 

Sinh học

45 phút

10 phút

9h30’

10h25’

 

4

25/11/2021

Vật lý

45 phút

10 phút

8h00’

8h55’

 

 

Địa lý

45 phút

10 phút

9h15’

10h10’

 

5

26/11/2021

GDCD

45 phút

10 phút

8h00’

8h55’

 

 

Công nghệ

45 phút

10 phút

9h15’

10h10’

 

       Khối 7 (Buổi chiều)

 

TT

 

Ngày

 

Môn

Thời gian

làm bài

Thời gian hỗ

trợ KT

Giờ mở đề

KT

Giờ kết

thúc

Ghi chú

 

 

 

 

và nộp bài của HS

trên hệ thống Azota

KT –

Đóng HT

trên

 

1

22/11/2021

Tiếng Anh

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

 

 

 

Thêm 10 phút hỗ trợ kỹ thuật cho HS ở mỗi môn kiểm tra

Lịch sử

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

2

23/11/2021

Ngữ văn

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

Vật lý

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

3

24/11/2021

Toán

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

Sinh học

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

4

25/11/2021

Địa lý

45 phút

10 phút

13h30’

14h25’

GDCD

45 phút

10 phút

14h45’

15h40’

5

26/11/2021

Công nghệ

45 phút

10 phút

13h30’

14h25’

​​​​​​​​​​​​​​        Khối 8 (Buổi chiều)

 

TT

 

Ngày

 

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian hỗ trợ KT và nộp bài của HS

Giờ mở đề KT

trên hệ thống Azota

Giờ kết thúc KT –

Đóng HT

trên

Ghi chú

 

1

22/11/2021

Tiếng Anh

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

 

 

Lịch sử

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

 

 

 

Thêm 10

 

 

 

Ngữ văn

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

 

2

23/11/2021

phút hỗ

 

Hóa học

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

 

 

 

trợ kỹ

 

3

24/11/2021

Toán

60 phút

10 phút

13h30’

14h40’

thuật cho

HS ở

 

Sinh học

45 phút

10 phút

15h00’

15h55’

 

 

 

mỗi môn

 

 

 

Vật lý

45 phút

10 phút

13h30’

14h25’

 

4

25/11/2021

kiểm tra

 

Địa lý

45 phút

10 phút

14h45’

15h40’

 

5

26/11/2021

GDCD

45 phút

10 phút

13h30’

14h25’

 

 

 

 

Công nghệ

45 phút

10 phút

14h45’

15h40’

 


Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 597.981
Năm 2022 : 1.448.814
Video Clip
Tài liệu mới